Bob Burnett’s Inc. Appliance & Television Center

306 North Church Street
Spartanburg, SC 29306

864-585-5116
bobburnetts.com